Ημιόροφος

 

Χωρητικότητα:

 

 

Αίθουσα

Θεατρικά

Τάξη

Διάταξη Π

Δεξίωση

Ημιορόφου

60

30

20

50

 

Εξοπλισμός:

 

* Σύστημα μικροφωνικής και ηχοσύστημα

* Εξέδρα ομιλητή (πόντιουμ)

* Προβολέας βίντεο (video projector)

* Οθόνη προβολής

* Σύνδεση δυαδικτύου

* Σύστημα φωτιστικών με σποτ και προβολείς

* Φορητός Υπολογιστής (Laptop)

* Τηλεόραση και βίντεο

* Flipchart

* Laser Pointer

 * Laser Presenter

** Επιπλέον οπτικοακουστικός εξοπλισμός κατόπιν ζήτησης.